Kurser

 

 

Kurser år 2015 HT

Dans och koreografi, 7,5 hp
Dansämnets historia och dess didaktiska tillämpning, 7,5 hp
Pedagogik 1, 7,5 hp
Dans 1A, 7,5 hp
Kurser år 2015 VT

Konst, kropp och kultur, 7,5 hp
Pedagogik 2 — vetenskaplig perspektiv på dans och kropp, 7,5 hp
Dansdidaktik 1, 7,5p
Dans 1B, 7,5 hp

 

Kurser år 2016 HT

Dans för barn och unga didaktik 1, 10 hp
Dans 2A, 7,5 hp
Hållbarhet i kreativa näringar 1, 1,5 hp
Koreografi och didaktik, 7,5 hp

 

Dans och koreografi

 

Under kursen dans och koreografi fick vi en uppgift där vi skulle skapa ett eget solo. Vi hade väldigt fria händer till vad och hur solot skulle göras. Men med hjälp av workshops, litteratur och föreläsningar så kunde vi få hjälp med att hitta inspiration. Solot skulle vara högst 10 mig långt och man fick själv välja metod hur man skulle visa upp den. Men vi hade ett bestämt datum där alla skulle dela med sig av sina solon till varandra.

För mig var det en väldigt givande uppgifts att få göra. Jag lärde mig hur jag kan på olika sätt hitta inspiration till att skapa koreografi. För mig var det processen som var mer spännande än själva slutsatsen. Det var processen som gav mig mycket inspiration som jag kan senare använda mig av i mina koreografiska arbeten.

Kursbeskrivning 

Kursen innehåller främst praktiskt arbete och är en introduktion samt undersökande i olika konstnärers koreografiska metoder som genomförs i workshop format. Parallellt med de praktiska momenten så löper läsning av kursens läromedel och eventuella texter som tillkommer från de olika konstnärerna samt diskussioner och skrivuppgifter. Kursen innehåller eget arbete med skapandet av ett solo samt handledning i grupp.

Kursen löper samtidigt som kursen Konst, kropp och kultur och det kommer finnas viss samverkan mellan kurserna.